05/22/2019 - چهارشنبه 1 خرداد 1398 English

مشروح خبر

ترافیک در خیابان حضرت ولیعصر عج (97/11/23)

 - خیابان  حضرت ولیعصر عج مسیرجنوب به شمال ازمحدوده بزرگراه آیت الله  هاشمی رفسنجانی تا محدوده پل نمایشگاه
شاهد ترافیک و کندی حرکت خودروها هستیم 17:20


print