07/21/2019 - يكشنبه 30 تير 1398 English

مشروح خبر

ترافیک در خیابان دماوند (98/02/25)

 - خیابان دماوند مسیر شرق به غرب از خیابان شهید منتظری تا میدان امام حسین  شاهد ترافیک و کندی حرکت خودروها هستیم 08:20


print