06/19/2019 - چهارشنبه 29 خرداد 1398 English

مشروح خبر

ترافیک در بزرگراه جلال آل احمد (98/03/22)

بزرگراه جلال آل احمد  مسیر غرب به شرق از شهرک آزمایش تا پل نصر  
شاهد ترافیک و کندی حرکت خودروها هستیم 08:30  


print