Menu

09/19/2019 - پنجشنبه 28 شهريور 1398 English

مشروح خبر

ترافیک در بزرگراه شهید همت (98/04/20)

بزرگراه شهید  همت مسیر غرب به شرق از خیابان شیخ بهایی تا خیابان گاندی   شاهد ترافیک و کندی حرکت خودروها هستیم 09:00  


print
بازگشت