07/16/2019 - سه شنبه 25 تير 1398 English

مشروح خبر

ترافیک در بزرگراه امام علی ع (98/04/20)

 بزرگراه امام علی ع  مسیر جنوب به شمال از خیابان صفا تا خیابان مدنی    
شاهد ترافیک و کندی حرکت خودروها هستیم 09:00   


print