07/16/2019 - سه شنبه 25 تير 1398 English

مشروح خبر

ترافیک در بزرگراه شهید نواب (98/04/20)

 بزرگراه شهید نواب صفوی  از محدوده خیابان کمیل تا تونل توحید  
شاهد ترافیک و کندی حرکت خودروها هستیم 09:00   


print