07/16/2019 - سه شنبه 25 تير 1398 English

مشروح خبر

ترافیک در بزرگراه آیت الله سعیدی (98/4/20)

بزرگراه ایت الله  سعیدی مسیر شمال به جنوب از میدان آزادی تا میدان فتح 
شاهد ترافیک و کندی حرکت خودروها هستیم 09:00


print