Menu

10/17/2019 - پنجشنبه 25 مهر 1398 English

مشروح خبر

انسداد آزادراه کرج - قزوین 98/07/18

انسداد آزادراه کرج - قزوین از تقاطع غیر همسطح ورودی هشتگرد تا پل کردان در هر دو مسیر بدلیل عملیات اجرایی از ساعت 2 الی 9 صبح جمعه مسدود می باشد. مسیر جایگزین جهت تردد در مسیر غرب به شرق : رانندگان می توانند جهت تردد به سمت شرق با استفاده از خروجی شهر نظر آباد و شهر هشتگرد به سمت جنوب و در ادامه استفاده از محور قدیم کرج -قزوین به سمت شرق تردد نمایند . مسیر جایگزین جهت تردد در مسیر شرق به غرب : رانندگان می توانند جهت تردد به سمت غرب با رسیدن به پل های کلاک , پل حصارک , خروجی به سمت بهشت سکینه و یا پل کردان به سمت محور قدیم کرج - قزوین ادامه مسیر داده و به سمت غرب تردد نمایند.


print
بازگشت