Menu

11/16/2019 - شنبه 25 آبان 1398 English

مشروح خبر

ترافیک در بزرگراه محمد علی جناح (98/07/22)

  بزرگراه محمد علی جناح مسیر شمال به جنوب از خیابان دانش تا میدان آزادی   
شاهد ترافیک و کندی حرکت خودروها هستیم 08:30  


print
بازگشت