Menu

11/16/2019 - شنبه 25 آبان 1398 English

مشروح خبر

ترافیک در بزرگراه فتح (98/07/22)

 بزرگراه فتح مسیر غرب به شرق از محدوده خیابان دانشگاه هوایی تا میدان فتح   
شاهد ترافیک و کندی حرکت خودروها هستیم 08:30 


print
بازگشت