Menu

11/16/2019 - شنبه 25 آبان 1398 English

مشروح خبر

ترافیک در بزرگراه رسالت (98/07/22)

- بزرگراه رسالت  مسیر شرق به غرب از خیابان منصوری تا پل سیدخندان
شاهد ترافیک و کندی حرکت خودروها هستیم 08:55  


print
بازگشت