Menu

11/16/2019 - شنبه 25 آبان 1398 English

مشروح خبر

انسداد هر دو باند تونل توحید در تاریخ 98/08/18 از ساعت 24 الي 5 صبح روز بعد

به اطلاع شهروندان گرامی می رساند با توجه به انجام عمليات تعمير، نگهداري و كاليبراسيون تجهيزات تونل توحيد، هر دو باند این تونل در تاريخ 1398/08/18 از ساعت 24 الي 5 صبح روز بعد مسدود است.

مسیرهای جایگزین در مسیر شمال به جنوب بزرگراه شهید چمران، میدان توحید، چهارراه شهید نواب - آزادی و  خیابان شهید نواب در مسیر جنوب به شمال هم شهروندان تهرانی می توانند از کنار گذر تونل شرقی، میدان جمهوری، چهارراه شهید نواب- آزادی، میدان توحید و بزرگراه شهید چمران تردد نمایند. print
بازگشت