Menu

12/11/2019 - چهارشنبه 20 آذر 1398 English

مشروح خبر

ترافیک در خیابان انقلاب اسلامی (98/09/09 )

-خیابان انقلاب اسلامی مسیر شرق به غرب از خیابان دکتر مفتح تا میدان فردوسی  شاهد ترافیک و کندی حرکت خودروها هستیم 08:30


print
بازگشت