05/22/2019 - چهارشنبه 1 خرداد 1398 English

مشروح خبر

مرکز کنترل ترافیک تونل توحید


مرکز کنترل ترافیک تونل توحید

برای مدیریت و نظارت دقیق بر جریان ترافیک در تونل توحید ، مرکز کنترل ترافیک  تونل در روز اول بهمن 1388 به شکل موقتی راه اندازی ( 10 روز پیش از افتتاح رسمی تونل ) و  در محل کارگاه شرکت پرلیت شروع به کار نمود.

با افتتاح رسمی تونل در دوازدهم بهمن ماه کار اصلی این مرکز یعنی نظارت، کنترل، ثبت وقایع، پایش و مدیریت ترافیک آغاز و وضعیت جریان ترافیک در تونل  و هر گونه حادثه ای در کمترین زمان ممکن توسط کارشناسان نظارت مشاهده ، ثبت و پیگیری و مدیریت می شود.

این مرکز در حال حاضر به صورت شبانه روزی و در سه شیفت کاری علاوه بر انجام وظایف جاری محوله در خصوص کنترل و نظارت بر جریان ترافیک ، کار هماهنگی بین سازمان های مختلف شهری برای انجام عملیات های عمرانی ، خدماتی ، فنی و نگهداری تجهیزات و تاسیسات تونل را انجام و نظارت کامل بر تمامی امور تونل توحید را بر عهده دارد.

 

  تجهیزات کنترل ترافیک  تونل

  نظارت تصویری و کنترل ترافیک

در حال حاضر مرکز کنترل ترافیک تونل توحید با  66 دوربین ، 46 ایستگاه تماس امدادی ،  36 تابلو متغیر خبری کنترل سرعت ،  54 تابلوی متغیر خبری کنترل خطوط حرکتی و هم چنین 2 تابلوی متغیر خبری متنی در ابتدای دهانه ورودی تونل در دو طرف تجهیز شده  و به طور کامل از ابتدای رمپ شمالی تا انتهای رمپ جنوبی در هر دو مسیر ، جریان ترافیک را پایش و مدیریت می کند.

 

 

هم چنین 4  دستگاه دوربین ثبت تخلف سرعت به همراه 4 دستگاه دوربین ثبت تخلف عبور از خط امداد در هردومسیر نصب و راه اندازی شده است

 

 

 

2 عدد تابلو متغیر خبری اصلی نیز در بزرگراه شهید چمران مسیر شمال به جنوب نرسیده به پل بزرگراه جلال آل احمد و در مسیر جنوب به شمال بزرگراه شهید نواب صفوی مقابل
خیابان محبوب مجاز راه اندازی شد .

ورودی های تونل از هر دوطرف به راه بند نیز مجهز شده است

 

 


جانمایی تجهیزات :

 الف – تونل غربی ( شمال به جنوب )

-         21 دوربین متصل به سامانه پردازش تصویر

-         9  دوربین کنترلی متصل به سامانه نظارت اصلی

-         2  دوربین ثبت تخلف سرعت

-         23 ایستگاه تماس امدادی

-         27 تابلوی متغیر خبری کنترل خط حرکتی

-         18 تابلوی متغیرگرافیکی سرعت و سبقت ممنوع و ...

-          1  تابلوی متغیر خبری متنی در ابتدای دهانه تونل

-          2  دوربین ثبت تخلف حرکت در خط امداد

 

 

 

ب – تونل شرقی(جنوب به شمال)

-         21 دوربین متصل به سامانه پردازش تصویر

-         9 دوربین کنترلی متصل به سامانه نظارت اصلی

-         2 دوربین ثبت تخلف سرعت

-         23 ایستگاه تماس امدادی

-         27 تابلوی متغیر خبری کنترل خط حرکتی

-         18 تابلوی متغیرگرافیکی سرعت و سبقت ممنوع و ...

-          1  تابلوی متغیر خبری متنی در ابتدای دهانه تونل

-          2  دوربین ثبت تخلف حرکت در خط امداد

 

 ج -  1 دوربین در ضلع شمالی تونل ( پایه  20 متری)

  د -  1 دوربین در ضلع جنوبی تونل ( پایه 20 متری)

 

 

 

 

سامانه تهویه تونل :

 

     

 

 

تخلیه دود و تزریق هوای تازه سامانه تهویه تونل توحید را تشکیل می دهد که علاوه بر جت فن ها 4 دستگاه اگزوز فن(مکنده هوای آلوده) و 8 دستگاه اکسیال فن دمنده هوای تازه به داخل تونل جهت سیستم تهویه تعبیه شده است. 

تعداد کل جت فن ها : 70 دستگاه

تعداد جت فن های تونل شرقی : 44 دستگاه

تعداد جت فن های تونل غربی : 26 دستگاه

 

 


 

پست برق ، دیزل ژنراتور و تامین برق اضطراری :

 


 

 


 تابلوهای برق جت فن ها در محل ساکاردوی شمال ( دوربرگردان تاج شمالی تونل ) ، ساکاردوی جنوب ( دوربرگردان تاج جنوبی تونل ) وشفت نیایش ( زیر زمین ساختمان مرکز کنترل ) واقع شده است.

هم چنین مبدل های برق اضطراری در هر کدام از ساکاردوها پیش بینی و تعبیه شده است.

 

 

 

 

سامانه خاموش کننده آتش :

 

 

 

در طول هر مسیر از تونل تعداد 45 جعبه آتش نشانی  در داخل تونل و در فواصل 48 متری تعبیه شده است که در داخل هر کدام از آنها یک کپسول 5 کیلویی حاوی CO و یک کپسول 6 کیلویی پودرو گاز و آب تحت فشار با شیلنگ 24 متری قرار داده شده است .

 

وضعیت روشنائی :

 

 روشنائی تونل نیز با استفاده از پیشرفته ترین تکنیک های روز دنیا طراحی و اجرا شده است. در ورودی های تونل نیز به منظور تطبیق نور تونل با نور بیرون در طول روز

از آبشار نور استفاده شده است ، تا رانندگان هنگام ورود به تونل دچار خیره گی نور در میدان دید نشوند و از حوادث ترافیکی احتمالی پیشگیری شود . در طول دو مسیر تونل 1064 چراغ روشنایی با سیستم بخار سدیم تعبیه شده است تا روشنایی تونل در حد استاندارد تامین شود.

 

سامانه تشخیص آلودگی :

 

 8 سامانه تشخیص آلودگی هوای داخل تونل در فواصل یکسان و معین از یکدیگر نصب و راه اندازی شده و  میزان مونوکسید کربن موجود در هریک از مسیر های تونل را به طور متناوب اندازه گیری خواهند کرد.                                           

 


  امداد تونل توحید :

 

 

 

کار امداد رسانی به خودروهای آسیب دیده ناشی از تصادفات و هم چنین خودروهایی که به دلیل بروز نقص فنی داخل تونل متوقف می شوند بر عهده 8 دستگاه خودرو یدک کش و وانت نیسان امداد تونل است.                                  

تیم امدادی تونل توحید مجهز به جرثقیل حمل خودروهای سبک ، مخروطی و نوار خطر جهت ایمن سازی ، چراغ گردان ، جعبه کمک های اولیه ، باتوم ترافیکی چراغ دار و جارو جهت جمع آوری سریع ضایعات باقی مانده ناشی از تصادفات و برخورد با تجهیزات است. امداد رسانان تونل توحید با لباس فرم یک دست و شبانه روزی در محدوده تونل توحید برای امداد رسانی مشغول خدمت هستند.                             

تمامی خدمات و امدادرسانی انجام شده توسط خودرو های امدادی در فرم گزارش روزانه ثبت شده که در مرکز کنترل ترافیک تونل بایگانی می شود.         


خدمات شهری تونل :

انجام امور خدمات شهری تونل توحید نیز بر عهده پرسنل خدمات شهری تونل است که شامل نظافت روزانه هر دو مسیر تونل، شستشوی دیواره ها و جداول تونل، رنگ آمیزی جداول تونل، نظافت و شستشوی ورودی زهکش های تونل میباشد.

تونل توحید هر ماه به مدت یک هفته شب ها از ساعت 23 تا 5 صبح روز بعد به دلیل انجام عملیات نگهداری دوره ای و بازبینی تجهیزات هوشمند تونل و انجام سرویس های سامانه های موجود مسدود می شود.

                                           

 print