مقاله آموزشی
خرید اینترنتی آرم طرح ترافیک 7

مبلغ روزانه

1 - مبلغ واريزی جمعا 000ر120 ريال شامل مبلغ 000ر100 ريال تعرفه مجوز روزانه ، مبلغ 000ر20 ريال بابت 20 درصد عوارض توسعه حمل ونقل ريلي مصوبه شوراي اسلامي شهر تهران.

مبلغ هفتگي

2 - مبلغ واريزی جمعا 000ر720 ريال شامل مبلغ 000ر600 ريال تعرفه مجوز هفتگي ، مبلغ 000ر120 ريال بابت 20 درصد عوارض توسعه حمل ونقل ريلي مصوبه شوراي اسلامي شهر تهران.

نکات مورد نیاز در تهیه طرح روزانه و هفتگی :

در صورتی که خرید شما به هر علتی ناقص انجام گرفت با استفاده از کد رهگیری می توانید در قسمت پیگیری درخواست آرم خود را دریافت نمایید .

اگر به صورت روزانه خرید می نمایید می بایست حداکثر از یک روز قبل از روز مورد نظرخود اقدام به خرید کرده و می توانید تا سه ماه آینده  روزهای درخواستی را انتخاب نموده و طرح روزانه را تهیه نمایید. همچنین اگر بخواهید به صورت هفتگی طرح ترافیک خریداری کنید ازسه ماه قبل می توانید هفته مورد نظر خود را انتخاب کنید و در صورتی که سهمیه هفتگی موجود باشد آن را خریداری نمایید.

چنانچه فرآیند پیگیری درخواستتان با مشکلی مواجه شده می توانید به شماره 88593057 یا 88593055 زنگ بزنید .یادتان باشد درصورت بروز هرگونه مشکل، اعم از جریمه شدن توسط دوربین یا پلیس همراه داشتن برگه مجوز چاپ شده به همراه کد پیگیری الزامی است.

اگر پیغام خطا در رسید پرداخت و غیره به شما ابلاغ شود ، مطمئن باشید، مبلغ برداشت شده ظرف 3 تا 24 ساعت به کارت بانکی برمی گردد.

print
حق انتشار اطلاعات براى شهردارى تهران محفوظ است 1391 - 1385
بازگشت به بالا ^