نوع جستجو را انتخاب کنید.
  • سایت
  • وب
Search
خرید اینترنتی آرم طرح ترافیک 7

مبلغ روزانه
الف - مجوز روزانه نوع 1 (مجوز ورود روزانه در تمام ساعات روز)
1- مبلغ واریزی جمعا 240،000 ریال شامل مبلغ 200،000 ریال تعرفه مجوز روزانه، مبلغ 40،000 ریال بابت 20 درصد عوارض توسعه حمل و نقل ریلی مصوبه شورای اسلامی شهر تهران.

ب- مجوز روزانه نوع 2 (مجوز ورود روزانه پس از ساعت 10 صبح)
2-مبلغ واریزی جمعا 180،000 ریال شامل مبلغ 150،000 ریال تعرفه مجوز روزانه، مبلغ 30،000 ریال بابت 20 درصد عوارض توسعه حمل و نقل ریلی مصوبه شورای اسلامی شهر تهران.

 ج- مبلغ هفتگي (مجوز ورود در تمام ساعات روز)
3- مبلغ واریزی جمعا 840،000 ریال شامل مبلغ 700،000 ریال تعرفه مجوز هفتگی، مبلغ 140،000 ریال بابت 20 درصد عوارض توسعه حمل و نقل ریلی مصوبه شورای اسلامی شهر تهران.

نکات مورد نیاز در تهیه طرح روزانه و هفتگی:

در صورتی که خرید شما به هر علتی ناقص انجام گرفت با استفاده از کد رهگیری می توانید در قسمت پیگیری درخواست آرم خود را دریافت نمایید .

اگر به صورت روزانه خرید می نمایید می بایست حداکثر از یک روز قبل از روز مورد نظرخود اقدام به خرید کرده و می توانید تا سه ماه آینده  روزهای درخواستی را انتخاب نموده و طرح روزانه را تهیه نمایید. همچنین اگر بخواهید به صورت هفتگی طرح ترافیک خریداری کنید ازسه ماه قبل می توانید هفته مورد نظر خود را انتخاب کنید و در صورتی که سهمیه هفتگی موجود باشد آن را خریداری نمایید.

چنانچه فرآیند پیگیری درخواستتان با مشکلی مواجه شده می توانید به شماره 81677411 یا 81677409 زنگ بزنید. یادتان باشد درصورت بروز هرگونه مشکل، اعم از جریمه شدن توسط دوربین یا پلیس همراه داشتن برگه مجوز چاپ شده به همراه کد پیگیری الزامی است.

اگر پیغام خطا در رسید پرداخت و غیره به شما ابلاغ شود، مطمئن باشید، مبلغ برداشت شده ظرف 3 تا 24 ساعت به کارت بانکی برمی گردد.

حق انتشار اطلاعات براى شهردارى تهران محفوظ است 1391 - 1385
بازگشت به بالا ^