05/20/2019 - دوشنبه 30 ارديبهشت 1398 English

معرفی معاونین


معاون فنی


  •    
       نام نام خانوادگی: مرتضی صلوتی

    • تحصیلات :لیسانس برق-مخابرات
    • سابقه کار در شرکت کنترل ترافیک:از سال 1379 تا کنون

 

print