05/20/2019 - دوشنبه 30 ارديبهشت 1398 English

معرفی معاونین


معاون اجرایی


    • نام نام خانوادگی: سید رضا نبوی نیا
    • تحصیلات : مهندسی عمران
  •    سابقه کار در شرکت کنترل ترافیک:از سال 1371 تا کنون

 

print