SEARCH
01/19/2019 - شنبه 29 دي 1397
 

مدیر مرکز کنترل نظارت و کنترل ترافیک


    • نام نام خانوادگی:نوشین سرور
    • تحصیلات : لیسانس کاربرد ریاضی در کامپیوتر
  • سابقه کار در شرکت کنترل ترافیک: از سال 1375 تا کنون

ایران به فرزندان شجاع، دوراندیش، درستکار، امین آب و خاک و شاد، چشم دوخته و تمام امیدش به نواندیشانی است که با تلفیق دانش و فن آوری و هنر و خلاقیت، روزگار را بر هم نسلان خویش راحت و هموار می سازند و در این زیبایی، طبیعت آب، خاک، ساده زیستی، نیک پنداری، نیک گفتاری و تجربه پدران و مادرانمان جاریست. باشد که این زیبایی را پاس بداریم و بر آن اهتمام ورزیم. شجاعت در اندیشه نو و بهبود سیستم های جاری و شجاعت در پایداری به عمل به اندیشه نیک همان است که سرلوحه کاری مان بایستی قرار گیرد تا رویاهایمان به حقیقت بپیوندد زیرا خوشبختی در اندیشه هایمان پنهان است و دسترسی به آن آسان.

 

print