05/20/2019 - دوشنبه 30 ارديبهشت 1398 English

معرفی مدیران


امور قراردادها


    • نام نام خانوادگی: غلامرضا کارگر آزاد 
    • تحصیلات : کارشناسی مدیریت صنعتی
  •    سابقه کار در شرکت کنترل ترافیک: از سال 1386تا کنون

 


print