05/22/2019 - چهارشنبه 1 خرداد 1398 English

معرفی مدیران


مهندسی ترافیک


imageمشخصات فردی :


نام و نام خانوادگی :
ژوبین صدرزاده

تحصيلات:                مهندسی عمران


سابقه کار در شرکت کنترل ترافیک:


• از سال 1371 تا کنونprint