05/20/2019 - دوشنبه 30 ارديبهشت 1398 English

معرفی مدیران


مخابرات


    • نام نام خانوادگی: حمید سمنانی
    • تحصیلات : لیسانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک
  •    سابقه کار در شرکت کنترل ترافیک: از سال 1386 تا کنون

 


print