05/22/2019 - چهارشنبه 1 خرداد 1398 English

معرفی مدیران


سيستم هاي نظارت تصويری


    • نام نام خانوادگی:امین صفایی
    • تحصیلات :فوق لیسانس کامپیوتر
  • سابقه کار در شرکت کنترل ترافیک:از سال 1385 تا کنون

 

print