05/22/2019 - چهارشنبه 1 خرداد 1398 English

معرفی مدیران


حمل و نقل عمومی


    • نام نام خانوادگی:نوشین سرور 
    • تحصیلات :لیسانس کاربرد ریاضی در کامپیوتر
  • سابقه کار در شرکت کنترل ترافیک:از سال 1375 تا کنون


 

print