05/20/2019 - دوشنبه 30 ارديبهشت 1398 English

معرفی مدیران


دبیرخانه


    • نام نام خانوادگی:عصمت دربندی
    • تحصیلات :فوق لیسانس مدیریت رسانه
  • سابقه کار در شرکت کنترل ترافیک:از سال 1379 تا کنون

 

print