05/20/2019 - دوشنبه 30 ارديبهشت 1398 English

معرفی مدیران


سيستم هاي ثبت تخلف مكانيزه


  • تحصیلات :لیسانس برق- الکترونیک
  • نام نام خانوادگی:فرشید باباخانی
  • سابقه کار در شرکت کنترل ترافیک:از سال 1379 تا کنون

print