05/20/2019 - دوشنبه 30 ارديبهشت 1398 English

معرفی مدیران


نصب و نگهداری چراغهای راهنمایی عمومی


    • نام نام خانوادگی: مجیدرضا خجسته روز
  • تحصیلات :لیسانس برق-قدرت
  • سابقه کار در شرکت کنترل ترافیک:از سال 1384 تا کنون

 

print