05/20/2019 - دوشنبه 30 ارديبهشت 1398 English

معرفی مدیران


فناوری اطلاعات


    • نام نام خانوادگی: علی کریمخانی
    • تحصیلات :فوق لیسانس کامپیوتر- نرم افزار
  •    سابقه کار در شرکت کنترل ترافیک:1387 تا کنون

 

print