05/20/2019 - دوشنبه 30 ارديبهشت 1398 English

معرفی مدیران


حمل و نقل هوشمند پلها و تونلهای شهری


    • نام نام خانوادگی: علیرضا ویسه
  • تحصیلات : فوق لیسانس فناوری اطلاعات
  • سابقه کار در شرکت کنترل ترافیک: از سال 1386 تا کنون

 

print