05/20/2019 - دوشنبه 30 ارديبهشت 1398 English

معرفی مدیران


کنترل پروژه


    • نام نام خانوادگی:احمد شابهاری
  • تحصیلات :فوق لیسانس فناوری اطلاعات
  • سابقه کار در شرکت کنترل ترافیک:از سال 1390 تا کنون

 

print