05/20/2019 - دوشنبه 30 ارديبهشت 1398 English

معرفی مدیران


مهندسی ترافیک


    • نام نام خانوادگی: فرهاد استاد عظیم
    • تحصیلات : لیسانس برق- کامپیوتر سخت افزار
  • سابقه کار در شرکت کنترل ترافیک: از سال 1372 تا کنون

 


print