05/22/2019 - چهارشنبه 1 خرداد 1398 English

آموزش

شرح آموزش
عبور ایمن عابر پیاده از عرض خیابان


با خیالی آسوده و ایمن از عرض خیابان عبور کنید.

خطر تصادفات منجر به جرح و فوت بیش از همه عابران پیاده  را تهدید می کند و در این بین نابینایان، خردسالان و افراد کهنسال و ناتوان جسمی در معرض خطر به مراتب بیشتری قرار دارند. اما فناوری باز هم به کمک آمده و امکان عبور ایمن  و بی خطر عابران پیاده من جمله روشندلان، خردسالان، کهنسالان و ناتوانان جسمی و حرکتی فراهم شده است.

شرکت کنترل ترافیک تهران با تجهیز معابر به کلیدهای فشار صوتی، ایمنی عابران پیاده در زمان عبور از عرض تقاطع ها و گذرگاه های مخصوص عابران پیاده را تضمین نموده است.

این کلیدهای فشاری (PUSH BUTTON) مجهز به بلندگو جهت اعلام وضعیت چراغ راهنمایی مربوط به محور مورد نظر عابر پیاده برای عبور می باشند،به این صورت که نوع سیگنال پخش شده توسط دستگاه برای عابر پیاده برای حالات مختلف چراغ راهنمایی (سبز، احتیاط و یا قرمز) متفاوت می باشد.

این صدا به ویژه به افراد نابینا کمک می کند که با تشخیص جهت پخش صدا خود را به محل نصب دکمه فشاری رسانده و با فشار دادن دکمه مربوطه درخواست خود برای عبور از عرض خیابان را اعلام نماید و در اولین زمان ممکن چراغ راهنمایی سواره رو قرمز شده و چراغ عابر پیاده مربوط به محور مورد نظر فرد متقاضی عبور از عرض خیابان سبز می شود. همزمان صدای سیگنال بلندگوی دستگاه متناسب با وضعیت جدید تغییر می کند.


چراغ عابر پیاده در حالت قرمز: 1.       در این حالت آدمک قرمز رنگ بر روی دستگاه روشن است

2.       صدای سیگنال هشدار توفق پخش می شود و پیام هشدار دهنده ای از عابران می خواهد تا برای عبور ایمن از تقاطع دکمه دستگاه را فشار دهند.

3.       در این حالت عابر پیاده اجازه عبور از عرض خیابان را ندارد.

4.       عابر پیاده با فشار دادن دکمه تعبیه شده بر روی دستگاه درخواست عبور از عرض خیابان را اعلام می دارد

5.       سیستم با لحاظ نمودن این درخواست و با توجه به حجم ترافیک تقاطع، زمانبندی چراغ راهنمایی را تعدیل می نماید.

چراغ عابر پیاده در حالت سبز:1.       آدمک قرمز و عبارت هشدار مربوط به انتظار برای سبز شدن چراغ خاموش شده

2.       آدمک سبز و عبارتی که در آن درخواست عبور با احتیاط از عرض خیابان مطرح شده فعال می شود.

3.       در این حالت آلارم سیستم به صورت تک پالس هایی به فاصله یک ثانیه می باشد.

چراغ عابر پیاده در حالت قرمز چشمکزن:


1.       در این حالت سیستم صوتی دستگاه آلارم دیگری را صادر می کند که طی آن در هر ثانیه دو پالس کوتاه پخش می شود

2.       بدین وسیله به عابر پیاده اعلام می کند که زمان عبور از عرض خیابان به اتمام رسیده

3.       می بایست منتظر بماند تا در نوبت بعد از تقاطع عبور کند.print